Précon beschikt over een team ervaren consultants en trainers. Expertise op het gebied van levensmiddelenwetgeving, levensmiddelenhygiëne, voedselveiligheid, levensmiddelentechnologie en World Class Manufacturing (WCM) wordt succesvol gecombineerd.

Naast nadrukkelijke aandacht voor efficiency en kostenbesparing is kwaliteitsmanagement in de voedingsmiddelenketen gericht op het voldoen aan eisen uit wet- en regelgeving. Daarbij staat continu verbeteren hoog op de agenda.

Samenwerking met Eclarion

Précon kan ondersteuning bieden bij het inrichten van Eclarion. Dit kan variëren van advies en ondersteuning bij het opzetten van declaraties tot en met het controleren van volledige verpakkingen op basis van de wet- en regelgeving. Ook kan er een etiketteringsbeleid op maat ontwikkeld worden ten behoeve van de interpretatie van wetgeving.

De professionals van Précon hebben diepgaande kennis van Eclarion. Door onze nauwe samenwerking kan er bij al uw voedingsmiddelenvraagstukken snel en adequaat gestuurd worden.

Meer informatie over Précon? Klik hier.

Precon
Eclarion connected small